siłownia


Zgodnie z przepisami siłownia jest otwarta dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych oraz studentów i uczniów w ramach zajęć na uczelni lub szkole.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.10.2020, Dz.U. 1829,:

Zakazuje się prowadzenia basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, Z WYŁĄCZENIEM basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORT w ramach współzawodnictwa sportowego, ZAJĘĆ SPORTOWYCH lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.