Ważne informacje-siłownia


Regulamin – bezpieczne korzystanie z siłowni oraz sprzętu do ćwiczeń.

1.Na terenie Siłowni należy utrzymywać bezpieczną odległość 1,5 m od innych osób.

2. Przed i Po skorzystaniu szafki na ubranie należy ją zdezynfekować.

3.Przed wejściem na siłownie należy dezynfekować ręce-  dozowniki z płynem do dezynfekcji są dostępne na terenie siłowni w oznaczonych miejscach.

4.Trening z ręcznikiem jest obowiązkowy

5. W celu zminimalizowania ryzyka zaleca się używania co drugiej maszyny w tym samym momencie. Prosimy nie przestawiać sprzętu.

6. Należy zdezynfekować każde używane urządzenie przed i po zakończonym ćwiczeniu.

7. W miarę możliwości prosimy korzystać z własnych rzeczy – typu maty,roler,gumy.

8.Osoby powyżej 60 roku życia i/lub cierpiące na choroby przewlekłe powinny ograniczyć się do treningu poza godzinami szczytu.

9. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.