WAŻNE INFORMACJE-HALA


WEJŚCIE NA HALE TYLKO W MASECZCE!

Przy recepcji może znajdować się tylko jedna osoba.

Na terenie całego obiektu należy utrzymywać bezpieczną odległość 1,5 m od innych osób.

W obiekcie  przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe. Jeśli masz jakiekolwiek objawy chorobowe, nie przychodź.

Jeśli nie ćwiczysz, korzystaj z maseczki.

Dezynfekuj ręce. Preparat do dezynfekcji znajduje się w strefie wejścia, przy wyjściu z toalet ,w szatniach oraz każdej sali do ćwiczeń.

Jeśli korzystasz z szatni -Dezynfekuj szafkę przed i po użyciu .Czas przebywania w szatniach należy skrócić do niezbędnego minimum. Nie należy korzystać z szatni w celu odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu na hali.

Strefa Saun oraz natryski są wyłączone z użytku .

W celu naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie zasad.