Ważne informacje- fitness


Regulamin – bezpieczne korzystanie z Sali fitness.

1.Na terenie Sali fitness należy utrzymywać bezpieczną odległość 1,5 m od innych osób

2. Przed i Po korzystaniu z szafki na ubranie należy ją zdezynfekować.

3.Po wejściu na salę fitness należy zdezynfekować ręce-  dozownik z płynem do dezynfekcji jest dostępny na terenie sali w oznaczonym miejscu.

4. Należy zdezynfekować sprzęt do ćwiczeń przed i po zakończonym ćwiczeniu.

5. W miarę możliwości prosimy korzystać z własnych rzeczy – typu maty.

6.Osoby powyżej 60 roku życia i/lub cierpiące na choroby przewlekłe powinny ograniczyć się do treningu poza godzinami szczytu.

7. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Hala Sportowa